dda mimarlık hizmetleri   Ahşap Sandalye

Perspektif Nasıl Çizilir? Mimaride Mekan Perspektifi

Perspektif, bir nesnenin veya mekanın üç boyutlu görüntüsünü aktarmamızı imkan veren bir çizim aracıdır. Perspektif çizimi, mimari, endüstriyel tasarım gibi amaçlarla kullanılabilmektedir.

Perspektifle ilgili temel kavramlara ve çeşitlerine daha önceki yazımızda değinmiştik. Şimdi, birlikte bir perspektifin nasıl çizildiğini öğrenelim.

1. Tek Kaçışlı Perspektif Çizimi

Adım 1: Kağıdına bir ufuk çizgisi eklemelisin. Ufuk çizgisi, gözlemcinin göz hizasının gördüğü yatay çizgiyi ifade eder. Kağıdın 2/3’lük bir kısmında ya da orta noktasında elde edeceğin ufuk çizgisi, senin için iyi sonuçlar verir.


Adım 2: Ufuk çizgisi üzerinde, çizimdeki bütün çizgilerinin kesişeceği bir kaçış noktası (merkez) belirle. Bu nokta, çizimin ana odağını oluşturur ve yataydaki bütün çizgiler bu noktada birleşir. Kaçış noktası, ufuk çizgisinin merkezinde veya daha sağında/solunda olabilmektedir. Bu tamamen senin bakış açına kalmış…

Adım 3: Kaçış noktasından çıkan ya da kaçış noktasına uzanan doğrular çizmelisin. Bir iskele yapmak için, bir yürüyüş yolu ve kenarlarında korkuluk çizgileri çizebiliriz. Bu bir iç mekanın duvarları ya da bir yolun ana hatları da olabilir.

Adım 4: Ufuk çizgisine paralel bir şekilde cetvelini konumlandırarak yatayda eşit aralıklarla noktalar belirle. Daha sonra bu noktaları dikey olarak korkulukların hizalarına indir. Böylece korkulukların ana hatlarını oluşturmuş olacaksın.


Adım 5: Yürüyüş bandının ahşap olduğunu düşünerek, bize yaklaştıkça aralıkları genişleyen yatay derzler ekle. Çizimin geri kalanını istediğin şekilde düzenleyebilirsin.

Tek kaçışlı perspektifte temel ilkeler bu şekildedir. Bütün çizgiler, odak noktası olarak belirlenen bir merkezde toplanacak şekilde perspektif çizimi yapılır. Bize yakın olan nesneler büyükken, bizden uzaklaştıkça nesneler belirli açılarda küçülmektedir.

2. Çift Kaçışlı Perspektif Çizimi

Adım 1: Kağıdına bir ufuk çizgisi eklemelisin. Ufuk çizgisi, gözlemcinin göz hizasının gördüğü yatay çizgiyi ifade eder. Kağıdın 2/3’lük bir kısmında ya da orta noktasında elde edeceğin ufuk çizgisi, senin için iyi sonuçlar verir.


Adım 2: Ufuk çizgisi üzerinde, çizgilerinin uzanacağı iki tane kaçış noktası (merkez) belirle. Bu noktalar, kağıdın üzerinde veya çizim kağıdının yanına ekleyebileceğin bir kağıt üzerinde olabilir. Simetrik bir çizim istiyorsan bu noktaları eşit uzaklıkta alabilirsin ancak önerimiz çok da eşit olmayan noktalar olmaları. Böylece daha doğal çizgiler elde edebilirsin.

Adım 3: Kaçış noktalarından çıkan ya da kaçış noktalarına uzanan doğrular çizmelisin. Kütlelerin oturacağı bir zemin oluşturmak için, iki kaçış noktasından uzanan kaldırım çizgileri çizebiliriz. Bunu farklı tasarımlara farklı şekillerde de uygulayabilirsin.

Adım 4: Kaçış noktalarından uzanan çizgiler eklemeye devam ederek kaldırım üzerinde bir bina silüeti oluştur. Bu, yol üzerinden görünen herhangi bir bina ya da başka bir nesne de olabilir.

Adım 5: Bu kütlenin bir ofis binası olduğunu düşünerek, bize yaklaştıkça aralıkları genişleyen pencere hizaları ekle. Çizimin geri kalanını istediğin şekilde düzenleyebilirsin. İster ağaçlar, banklarla bir çevre düzenlemesi, ister yan yana binalar ekleyerek…

Çift kaçışlı perspektifte temel ilkeler bu şekildedir. Bütün çizgiler, kaçış noktaları olarak belirlenen iki merkezde toplanacak şekilde perspektif çizimi yapılır. Bize yakın olan nesneler büyükken, bizden uzaklaştıkça nesneler belirli açılarda küçülmektedir.

3. Üç Kaçışlı Perspektif Çizimi

Adım 1: Kağıdına bir ufuk çizgisi eklemelisin. Ufuk çizgisi, gözlemcinin göz hizasının gördüğü yatay çizgiyi ifade eder. Üç noktalı perspektif için, ufuk çizgisine ilave olarak düşey bir çizgi daha kullan. Bu perspektif türünde, kağıdın altında ve üst noktasında elde edeceğin ufuk çizgisi, senin için iyi sonuçlar verir.


Adım 2: Ufuk çizgisi üzerinde, çizgilerinin uzanacağı iki tane kaçış noktası (merkez) belirle. Bu noktalar, kağıdın üzerinde veya çizim kağıdının yanına ekleyebileceğin bir kağıt üzerinde olabilir. İlave olarak, çizimde yükseklik etkisi yaratmak için belirlediğin düşey çizgi üzerinde bir kaçış noktası daha ekle.

Adım 3: Kaçış noktalarından çıkan ya da kaçış noktalarına uzanan doğrular çizmelisin. Bu kütlenin bir gökdelen olduğunu düşünerek, öncelikle alt bakış açısından görünen bir yüzeyini oluşturmak için, iki kaçış noktasından uzanan çizgileri çizebiliriz. Bunu farklı tasarımlara farklı şekillerde de uygulayabilirsin.

Adım 4: Yatay çizgilerin ufuk çizgisi üzerinde bulunan merkezlere, düşey çizgilerin ise dikey çizgi üzerindeki üçüncü merkeze uzandığı çizgiler eklemeye devam ederek bir bina silüeti oluştur. Böylece binaya aşağıdan bakan bir gözlemcinin gözünden bir bina perspektifi oluşturacaksın.

Adım 5: Bu kütlenin bir gökdelen olduğunu düşünerek, yukarıya doğru çıkıldıkça aralıkları küçülen pencere hizaları ekle. Çizimin geri kalanını istediğin şekilde düzenleyebilirsin. İster yakın çevreye bir peyzaj düzenlemesi, ister yan yana binalar ekleyerek…

Üç kaçışlı perspektifte temel ilkeler bu şekildedir. Yataydan gelen çizgiler kaçış noktaları olarak belirlenen iki merkezde, düşeyden gelen çizgiler ise dikey merkezde toplanacak şekilde perspektif çizimi yapılır. Bize yakın olan nesneler büyükken, yukarı doğru çıkıldıkça nesneler belirli açılarda küçülmektedir.

İstediğiniz sertlikte bir kalemle, istediğiniz tekniklerle perspektif çizimler yapabilirsiniz. Kaçış noktasının daha fazla olduğu bir perspektif örneğini de aşağıda sizlerle paylaştık. Kılavuz çizgileri daha sonra sileceğimiz için, daha hafif çizmenizi öneririz. İyi çizimler!

Perspektif Çizim

Konunun Yorumları
Selin 8 Eylül 2021

Mimari tasarımlar perspektif çizimler sayesinde daha başarılı formlar oluşturuyoruz. Perspektif, herkesin kazanması gereken mutlak çizim tekniğidir.

Sizde Yorum Yapın