escort bodrum escort istanbul

Kullanım ve Kullanıcı Sözleşmesi

Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden yararlanabilmeniz için gerekli kuralları içermektedir. Sitemize üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini ve hükümlerini anlayıp onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

1- Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden oluşan, işbu Arkipedia Kullanım ve Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır.), arkipedia.net ile Site’ye giriş yapan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye giriş yapması veya üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili site’nin bulunduğu elektronik ortamda kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Sitemize giriş yaparak veya üye olarak; kullanıcı sözleşmesini okuduğunuzu, içeriğini ve hükümlerini anlayıp onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmiş oluyorsunuz.

2- Tanımlar

Arkipedia.net kullanıcıları ile birlikte çeşitli makaleler hazırlayan ve bunları herkese açık şekilde sununan, gerektiğinde bir kesime özel sunan bir yayın sitesidir. Bu sözleşmede siteye üye olan kullanıcıların veya anonim olarak gelen ziyaretçilerin hazırladığı makaleler, yorumlar, sorular, cevaplar, gruplar, forumlar “içerik” diye anılacaktır. Siteye üye olurken veya sonradan profilinde kendi isteği ile verdiği bilgiler “kişisel veriler” diye anılacaktır. Site’ye üye olan ve site’de sunulan tüm hizmetlerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ya da tüzel kişi “kullanıcı” olarak anılacaktır.

3- Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, site’de sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmet’lere ilişkin olarak Arkipedia tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmet’lere ilişkin olarak Arkipedia tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4- Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

Üyelik, site’nin ilgili bölümlerinden, kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından site’ye üye olmak için gerekli bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. Site’ye üye olabilmek için, reşit olmak ve işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca Arkipedia tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz olarak yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

5- Hak ve Yükümlülükler

5.1. KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

a) Kullanıcı; üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Arkipedia.net kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Arkipedia’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

c) Kullanıcı’lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler (Kullanıcılar özellikle Arkipedia’ya yükledikleri, paylaştıkları veya herhangi bir yolla ulaştırdıkları görsellerin telif haklarına tabi olmadığını veya hak sahibinden yazılı izin aldıklarını onaylar.). Arkipedia, Kullanıcı’lar tarafından Arkipedia’ya iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış ya da hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

d) Kullanıcı’lar, Arkipedia’nın yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

e) Arkipedia’nın sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Arkipedia ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, vidyo kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, programları, yazılımları, kaynak kodlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Arkipedia ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Arkipedia, Kullanıcı’ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksine hareket edenler hakkında Arkipedia her türlü dava, şikayet ve rücu haklarını saklı tutar.

f) Arkipedia dinamik bir web sitesidir. Alt yapısı gereği pek çok eklenti ile çalışmaktadır. Eklentilerin birbirini tanıması ve fonksiyonların doğru kurgulanması amacı ile kullanıcıların siteye üye olurken seçtiği kullanıcı adı değiştirilemez. Veri tabanına doğrudan müdahale edilmeden değişimi mümkün olmamaktadır. Site yazılımına zarar gelmesini önlemek ve kullanıcı deneyimi yüksek tutmak amacı ile kullanıcı adı değişimi yapılmamaktadır. Gerek değişimin mümkün olmaması gerekse kullanıcı adlarının herkes tarafından açık şekilde görülmesi sebebi ile verilerin korunması için kullanıcı adları ad, soyad vb. kimlik bilgilerini veya şifreleri içeremez, kullanıcı adına kimlik bilgilerinin herhangi bir kısmının yazılması durumunda arkipedia sorumluluk kabul etmemektedir. Arkipedia’ya üye olan kullanıcılar kullanıcı adlarının değiştirilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. ARKİPEDİA’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERI

a) Arkipedia, Site’de sunulan tüm hizmetleri ve tüm içerikleri her zaman önceden haber vermeksizin değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır.

b) Site yönetimindeki kişilerden birinin kullanıcı adının aynısını ya da benzerini kullanarak diğer kullanıcıları yanıltmak suretiyle yönetim ya da diğer kişilere maddi/manevi zarar verebilecek hareketlerde bulunanların esas olarak kullandığı ve bu işte kullandığı hesapları kapatılır.

c) Her kullanıcın yalnızca bir hesabı olabilir, birden fazla hesap oluşturmak yasaktır. Bu sebeple birden fazla hesap oluşturduğu tespit edilen veya öngörülen kullanıcıların hesapları dondurulur veya silinir. Arkipedia hesapların dondurulması veya silinmesi için bir neden ya da kanıt sunmak zorunda değildir.

d) Arkipedia kullanıcılarına yararlanması amacı ile destek, soru, sözlük, profil alanları, grup veya forum gibi çeşitli bölümlerde hizmetler sunabilir. Bu hizmetler kurallara tabidir. Aşağıda belirtilen kural ihlalleri durumunda, site yönetiminin belirlediği cezalar geçerli olur;

-Gerçek hayata yönelik tehdit etmek.
-Üslup, argo konuşmak.
-Hakaret etmek, aşağılamak.
-Küfür etmek.
-Reklam yapmak.
-Aldığı üyeliği ticari amaçla satmak.
-Aldığı lisansı veya ürünü ticari amaçla satmak.
-Lisansını başkasına devretmek.
-Kullanıcıları yönetime karşı provoke etmek, site yönetiminin taraf tuttuğunu iddia etmek.
-Hesap hacklemek.
-Başkalarının kişisel bilgilerini izinsiz paylaşmak, ifşa etmek.
-Admin’i veya yönetimi taklit etmek, admin gibi davranmak.
-Flood, anlamsız karakterler yazmak.
-Irkçılık, ayrılıkçılık, siyaset yapmak.
-Pornografik yazı yazmak.

e) Arkipedia kullanıcı sözleşmesinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapabilir. Yapılan değişiklikler sitede yayınlandığı andan itibaren geçerli olur. Kullanıcılar sıklıkla bu sözleşmeyi ve kuralları okuyacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

6. Satış ve İade Kuralları

6.1 Bakiye Çeşitleri

Arkipedia’da vakit geçirmek, çeşitli görevleri yerine getirmek, yorum ve paylaşımlar yapmak sanal puan ve elmas kazandırmaktadır.

Kullanıcılar kazandıkları sanal puan ve elmas bakiyelerini sanal krediye dönüştürerek dosya indirmeleri ve çeşitli hizmetler için harcama yapabilmektedir.

Puan, Elmas ve Kredi bakiyeleri tamamen sanal olup herhangi bir mali değeri yoktur, kullanıcılar sanal bakiyeler üzerinde hak iddia edemezler.

Arkipedia yönetimi gerekli gördüğünde önceden haber vermeksizin tüm bakiyeleri sıfırlayabilir, azaltma ve arttırma gibi düzenlemelerde bulunabilir, üyelere çeşitli kampanyalar sunarak hediye bakiyeler gönderebilir.

6.2 Ürün Yayınlama ve Satış

Kullanıcılar 3d model, çizim gibi dijital ürünler yayınlayarak belirledikleri tutarda sanal kredi ile satış yapabilirler.

Her kullanıcı yayınladığı üründen kendisi sorumludur. Yayınlanan ürünlerin satın alan kullanıcılara teslim edilmesi ve hizmetin sorunsuz aktarılmasının takibi satış yapan kullanıcıya aittir. Arkipedia bu ürünlerin yayınlanmasından veya kullanımından kaynaklanacak maddi ve manevi herhangi bir zarardan sorumlu değildir.

Kullanıcılar yayınladığı ürünleri istediği zaman görme, düzenleme ve silme haklarına sahiptir. Arkipedia gerek gördüğünde bu ürünleri haber vermeden düzenleyebilir veya tamamen silebilir.

6.3 Abonelik Çeşitleri

Arkipedia farklı çeşitlerde kişiye veya gruplara özel, ücretli veya ücretsiz abonelik planları sunabilir. Abonelik planları ve abonelik fiyatları üzerinde önceden haber vermeksizin değişiklik yapma, yeni türler ekleme ve durdurma hakkına sahiptir.

Arkipedia üyelere çeşitli kampanyalar sağlayarak ücretli abonelik planlarını ücretsiz olarak sunabilir, gerek gördüğünde üyelerin sahip olduğu abonelikleri iptal edebilir.

6.4 İade Şartları

Satın alınan tüm hizmet ve ürünler elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar kapsamındadır ve iadesi mümkün değildir. Anında ifa edilen ürün veya hizmetlerde cayma hakkı bulunmamaktadır. Tüm üyeler bu şartları kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Gizlilik Politikamız

a) Arkipedia, site ziyaretçileri tarafından sitedeki formlar aracılığıyla sunulan kişisel verileri (elektronik posta adresiniz, doğum tarihiniz v.b.) üçüncü kişilere satmaz, kiralamaz veya hiçbir şekilde kullandırmaz. Kişisel bilgilere sadece yetkili site yönetimi erişebilir. Yönetim, bu bilgileri aşağıdaki amaçlar için kullanabilir: Size elektronik posta ile basın bültenleri veya bildirimler göndermek, Satın aldığınız servisleri ve/veya programları teslim etmek. Yönetim, kişi kimliklerini açıklamadan, istatistiksel bilgileri (tarayıcı tipi, tarayıcı yeterlilikleri, coğrafi konum, yaş, cinsiyet, v.b.), web sitesini iyileştirmek ve genel olarak tüketicileri hakkında daha çok bilgi sahibi olmak amacıyla kullanır. Bu bilgiler üçüncü kişilere açıklanmaz. Yasaların gerektirdiği biçimde kişisel bilgiler resmi mercilere veya yasal yetkiye sahip devlet makamlarına açılabilir.

Sözleşmeye ek olarak sunulan bağlantı: https://arkipedia.net/gizlilik-politikasi

Google Adsense ve Analytics

Arkipedia’da üyelerimize ziyaretçilerimize daha iyi hizmet sunabilmek için Google ile birlikte çalışırız. Ziyaretçilerin sitemizi ne şekilde kullandıklarını anlamak için sitemizde Google, Inc.nin (“Google”) Google Analytics hizmetini kullanırız. Sitemizde Google Analytics’in kullanılması, Google’ın koyduğumuz çerezlere dayalı olarak ziyaretçilerin sitemize göz atma geçmişini topladığı, kaydettiği ve analiz ettiği anlamına gelir. Analiz sonuçlarını Google’dan alır ve bunları, kullanıcıların sitemizi ne şekilde ziyaret ettiğini anlamak için kullanırız.

Google Analytics tarafından toplanan, kaydedilen veya analiz edilen kullanıcılar hakkındaki hiçbir veri, kişisel olarak tanımlayıcı bilgi içermez. Bu veriler ayrıca Google tarafından, kendi gizlilik politikasına uygun olarak yönetilir.

Kullanıcılar, tarayıcı eklentisi ayarlarında Google Analytics’i devre dışı bırakarak Google Analytics’in verilerini toplamasını engelleyebilirler. Google kapsamı dışında kalma tarayıcı eklentisi indirme sayfasından “Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Tarayıcı Eklentisi” indirilerek, eklentiyi yükleyerek ve tarayıcı eklenti ayarlarını yapılandırarak Google Analytics devre dışı bırakılabilir. Google Analytics’in devre dışı bırakılması, yalnızca bizim sitemizde değil tüm sitelerde devre dışı kalmasına neden olur. Ancak tarayıcı eklenti ayarlarını yapılandırarak Google Analytics’i dilediğiniz zaman yeniden etkinleştirilebilirsiniz.

Google Analytics Hizmet Şartları’nın bir açıklaması için lütfen Google Analytics’in sitesine ve Gizlilik Politikası’nın bir açıklaması için Google’ın sitesine bakın. Google dahil üçüncü taraf tedarikçiler, kullanıcıların web sitenize veya diğer web sitelerine yaptığı önceki ziyaretleri temel alan reklamlar yayınlamak için çerez kullanmaktadır.

Google’ın reklam çerezlerini kullanması, Google ve iş ortaklarının kullanıcılara sitemiz veya internetteki diğer sitelere yaptıkları ziyaretleri temel alan reklamlar sunmasına olanak tanır.

Kullanıcılar Reklam Ayarları sayfasını ziyaret ederek kişiselleştirilmiş reklamcılığı devre dışı bırakabilir.

Alternatif olarak, üçüncü taraf tedarikçilerin kişiselleştirilmiş reklamcılık için çerezleri kullanmasını devre dışı bırakmak isterseniz www.aboutads.info adresine bakabilirsiniz.

*Google Analytics Hizmet Şartları: www.google.com/analytics/terms/tr.html

*Google Gizlilik Politikası: policies.google.com/privacy?hl=tr

*Google Analytics Kapsamı Dışında Kalma Eklentisi: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=tr

*Not: “Google Analytics”, Google’ın tescilli ticari markasıdır.

8. Diğer Hükümler

8.1. FIKRI MÜLKIYET HAKLARI

a) Site’nin (program, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Arkipedia’nın telif haklarına tabi çalışmalar) Arkipedia’ya ait olarak ve/veya Arkipedia tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı’lar, Arkipedia bilgilerini ve Arkipedia’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, ya da başkasının Arkipedia’nın Hizmet’lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Arkipedia’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

b) Arkipedia’nın, Arkipedia bilgileri, Arkipedia telif haklarına tabi çalışmalar, Arkipedia ticari markaları, Arkipedia ticari görünümü veya Site aracılığıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, aynı ve şahsi hakları, ticari bilgi ve Know-How’a yönelik tüm hakları saklıdır.

8.2. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Arkipedia, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, önceden bilgi vermeksizin değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8.3. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Arkipedia, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Arkipedia için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme ya da temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Arkipedia’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

8.4. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.5. SÖZLEŞMENIN FESHİ

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı’nın lisans süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Arkipedia, Kullanıcı’ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya, Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı’lar, fesih sebebiyle, Arkipedia’nın uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

1) Kullanıcı’nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Site’nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,
2) Kullanıcı’nın kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması veya aldığı ürünü paylaşıp warez kullanması,
3) Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması

9. YASAL SORUMLULUK

Sitemiz, hukuka, yasalara, telif haklarına ve kişilik haklarına saygılı olmayı amaç edinmiştir. Sitemiz, 5651 sayılı yasada tanımlanan şekliyle “yer sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. İlgili yasaya göre, Site yönetiminin hukuka aykırı içerikleri kontrol etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, sitemiz ‘uyar ve kaldır’ prensibini benimsemiştir.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığınca erişime kapatılma kararı alınmamış olan sitelerin içerikleriyle ilgili herhangi bir yasal itiraz olması durumunda arkipedia.net@gmail.com mail adresine veya sitede bulunan telefon numarası aracılığı ile bildirilmelidir. Bu bildiri esnasında belirtilecek olan iletişim adresine bildirinin “firma kaşe/mühür onaylı” şekilde iletilmesi veya ihtarname çekilmesi halinde ilgili içerik 7 gün içerisinde siteden kaldırılır.

Telif hakkına konu olan eserlerin yasal olmayan bir biçimde paylaşıldığını ve yasal haklarının çiğnendiğini düşünen hak sahipleri veya meslek birlikleri; yukarıda belirtildiği şekilde tarafımıza bildiride bulunabilirler.