dda mimarlık hizmetleri   Ahşap Sandalye

Eskiz Nedir? Mimari Eskiz Nasıl Yapılır?

Mimarlıkta ve görsel sanata dayalı alanlarda eskiz kavramı oldukça önemlidir. Eskiz kavramı, dilimizde taslak olarak da kullanılmaktadır. Ancak eskiz, taslaktan daha çok anlam içeren bir kavramdır.

Bir düşüncenin kağıda aktarılışı eskiz aracılığı ile olmaktadır. Ana fikri, düşünceyi yansıtan imgeler bulundurur, fikre yön verir. Var olan düşünceyi aktarma ya da fikir oluşturma amacıyla oluşturulabilmektedir. Birer tasarım arayışı olarak da nitelendirilebilirler.

Cephe Eskizi Örneği

Eskiz Nedir?

Eskizi kısaca ‘çizerek düşünme’ olarak tanımlayabiliriz ve genel olarak iki amaçla yapılır.


  1. Eskiz yapmanın amacı, insanın zihnindeki imgeleri, fikirleri kağıda dökerek görselleştirmesi, böylece imge ve fikirleri kaydetmek, iletmek ve geliştirmek üzere ortaya koymaktır.
  2. Diğer bir amacı ise, çizerek düşünmek ve zihni harekete geçirmektir. Bu yöntemle fikirler oluşturulur ve belli taslaklara dönüştürülür.

Eskiz, bir tasarım fikrinin görsel olarak ortaya konmuş ilk çalışmasıdır. Bu taslak sayesinde zihindeki soyut kavramlar somut hale dönüştürülmektedir. Eskiz çalışması, insanların zihnindeki tasarımları başka kişilere aktarmasında oldukça etkili bir yöntemdir.

Otel Lobisi Plan Eskizi

Mimarinin de bir parçası olan tasarım, oldukça karmaşık bir süreçten geçer. Tasarım çözümleri akıl yürütme, analize dayalı ve mantıksal yollarla gelişmektedir. Zihinde var olan eski biçimlerin, imgelerin yeni bir kurguya dönüştürülmesi ile tasarım meydana gelir. Bu karmaşıklığı ifade ederken biz mimarlar eskiz yönteminin kullanırız. Kişi kendi zihnindeki karmaşayı da böylece kağıda döker ve daha anlaşılır kılar. Bir anlamda bir iletişim aracıdır.

Düşüncenin görsel şekli olan eskiz çalışmaları, tasarımların değişmesine ve gelişmesine katkı sağlamaktadır. Tasarımların gelişerek olgunlaşması bazen bir eskizle, bazen yüzlerce eskiz sonucu olabilmektedir.


Eskiz çiziminde, sınırlamalar veya katı ilkeler bulunmaz. Ortak bir dil ve işaret diline uyulması beklenmez. Her an değişebilir, geriye dönebilir ve yeni eskizlere yol açabilir niteliktedir. Örneğin mimari projelerde çizgilerin belirli düzen ve ölçüde olması, net bir ifade ile bakan kişinin her detayı anlayabileceği bir düzende olması gerekir. Eskizde ise kişi fikirlerini istediği ölçülerde, istediği renk ve kalemlerle ve istediği yöntemle aktarabilmektedir.

Eskizde her çizgi farklı şekilde yorumlanabilmekte, yeni fikirlere yol açabilmektedir. Eskiz, öğrenci ve öğretmen arasında, tasarımcı ve müşteri arasında veya kişinin kendi fikirlerini canlandırması amacıyla bir iletişim aracı olarak kullanılabilmektedir.

Eskiz Nasıl Yapılır?

Mimari tasarım sürecinde önemli bir yeri olan eskiz, kişinin isteğine bağlı olarak farklı yöntemlerle yapılabiliyor.


Renk: Bazı tasarımcılar sadece kurşun kalemler kullanarak siyah çizgilerle bir karakalem çalışması tarzında eskizler yapabilir. Bazı tasarımcılar ise çeşitli renklerle fikirlerini yansıtmak isteyebilir.

Çizgiler: Daha keskin çizgiler veya serbest elle fikri yansıtacak çizgiler tercih edilebilir. Tercihe bağlı olarak cetvelle bile eskizler ortaya çıkartılabilir.

Kalem: İster kurşun kalemle, ister rapidolarla, ister keçeli kalemler veya renkli boyalarla eskiz yapılabilir.

Paylaştığımız eskiz örneklerini inceleyerek fikir sahibi olabilir ve eskiz yapımına dair yol gösterici olan videoyu izleyebilirsiniz.

Mimari Eskiz Çizimi


Konunun Yorumları
Selami Öztekin 27 Temmuz 2021

Mimari planlama sürecinde eskizler çok önemlidir. Araziyi referansları göz önüne alınarak yapı tasarım şemasını eskiz ile çıkartıyorum. Bunu üst üste koyarak yaparsanız daha farklı alternatifler üretebiliyorsunuz. Çizmekten korkmayın hep devam edin…

Çiğdem Tırhanoğlu 7 Eylül 2022

Eskiz yapmayı çok severim. Aslında bunu yaparken önce çok hızlı çizmeye çalışmak lazım. Hızlı bir şekilde yapının veya objenin ana hatlarını çizmek lazım. Daha sonra ek detaylara geçmek lazım. Ancak üzerinde tekrar durmam gerekir ki hızlı bir şekilde yapmaya alışmak lazım. Böylece basit ifadelerle anlatmak istediğiniz her aşama her zaman elinizin altında olacaktır. 🙂

Sizde Yorum Yapın